Úvod

 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia!

 

 

                                                                                        

                                 

 

 


 

     Školská jedáleň pri Materskej škole Polianska sa zapojila do súťaže, v projekte Školské ovocie. Zapojením sa do

   projektu sme dostali pre deti krásny darček v podobe učebných pomôcok: koberec škôlka a športové potreby. 

                                                                                                                                   

Ďakujeme.