Dokumenty

Tu si viete stiahnuť dokumenty našej materskej školy vo formáte .pdf.

                                                                                                          

Manuál predprimárneho vzdelávania 02/2022 Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách počas pandémie COVID-19 Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice Školský poriadok.pdf Informačná povinnosť čl 13 pre MŠ.DOCX Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.pdf Ciele predprimárneho vzdelávania.pdf 2021 - 2022 Správa o VVČ.docx Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č.237