Dokumenty

Tu si viete stiahnuť dokumenty našej materskej školy vo formáte .pdf.

                                                                                                          

Manuál predprimárneho vzdelávania.pdf Usmernenie z 10.05.2022.pdf Manuál Predprimárne vzdelávanie.pdf Určenie spádovosti MŠ (1).pdf Uznesenie VZN č. 103 (1).pdf Zmena VZN 103 - materiál_fin - príloha (1).pdf 2019 - 2020 Správa o VVČ.docx Čo robiť ak som COVID pozitívny.pdf Čo robiť ak som bola v úzkom kontakte s COVID pozitívnou osobou.pdf Edukačný materiál o nosení rúšok Školský poriadok.pdf Informačná povinnosť čl 13 pre MŠ.DOCX Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.pdf Ciele predprimárneho vzdelávania.pdf