Kontakty

 

Zriaďovateľom MŠ Polianska 4, Košice je:

MESTO KOŠICE, Tr. SNP 48/A, 040 11 KOŠICE

Materská škola Polianska 4, 040 01 Košice

 

 

 

         

      Riaditeľka MŠ

      tel. kontakt:         0907 900 136 - mobil

      email:                  mspolianska4@gmail.com

 

 

 

                                        

Vedúca školskej jedálne

 

tel. kontakt:          0907 900 183 - mobil ŠJ

                            055/ 633 08 85 - kancelária

email:                    sjpolianska@centrum.sk

 

 

 

         Hospodárka MŠ

          tel. kontakt:           055/ 633 43 46 - kancelária

          email:                     mspolianska4@gmail.com

 

 

 

 

Vyučovací jazyk v MŠ : slovenský

 

Počet prevádzkových tried v MŠ : 4

 

Kapacita detí v MŠ : 80