Tlačivá

Tu si viete stiahnúť tlačivá vo formáte pdf. 

Plnomocenstvo na preberanie dieťaťa Vyhlásenie o bezpríznakovosti Vyhlásenie o bezinfekčnosti Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa Žiadosť o prerušenie dochádzky Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Súhlas zákonného zástupcu na propagáciu prevádzkovateľa Oznámenie o ukončení dochádzky