Tlačivá

Tu si viete stiahnúť tlačivá vo formáte pdf. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Oznámenie o ukončení dochádzky Plnomocenstvo k preberaniu dieťaťa Vyhlasenie 2%.pdf Vyhlásenie o bezinfekčnosti Súhlas zákonného zástupcu Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa Žiadosť o prerušenie dochádzky