Tlačivá

Tu si viete stiahnúť tlačivá vo formáte pdf. 

Plnomocenstvo_prevzatie-dietata.docx Vyhlásenie o bezpríznakovosti_10.5.2022.docx Vyhlásenie zákonného zástupcu.docx Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa Žiadosť o prerušenie dochádzky Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Súhlas zák. zástupcov na propagáciu prevádzkovateľa Oznámenie o ukončení dochádzky