Tlačivá

Tu si viete stiahnúť tlačivá vo formáte pdf. 

Vyhlásenie o bezpríznakovosti Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Vyhlasenie 2%.pdf Plnomocenstvo na preberanie dieťaťa Vyhlásenie o bezinfekčnosti Žiadosť o prerušenie dochádzky Súhlas zákonného zástupcu na propagáciu prevádzkovateľa Oznámenie o ukončení dochádzky Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa