Aktuality                 

                                                                      

 

    

Čo nás v mesiaci február čaká?

 

 

                      

 

     ,, Jednou nohou v škole" /mačičkova trieda/

       05.02.2024, 12.02.2024 a 19.02.2024

       aktivity zamerané na rozvoj prosociálneho správania a kooperácie i na podporu

       tvorivého myslenia v spolupráci s CPaP 

 

     ,,Trieda plná pohody" / medvedíkova trieda/

           06.02.2024, 14.02.2024,

           preventívne prosociálne aktivity v spolupráci s CPaP 

 


Deti, Materská Škola, Hrať, Detstvo        

 

 

 


                         

 

 

                                                     

                 Dorotka a jej priatelia- projekt v spolupráci s Červeným krížom 

                                                          /mačičková trieda/                                                           23.02.2024

Projekt Dorotka a jej priatelia je národným projektom Mládeže Slovenského Červeného kríža.Projekt sa zameriava na výučbu prvej pomoci a prehĺbenie humanitného cítenia u 5-6 ročných detí v materských školách. Jednotlivé stretnutia, ktoré sa uskutočňujú 1x v mesiaci, vedú vyškolení koordinátori so svojím teamom a sprevádza ich imaginárna kamarátka Dorotka, ktorá pomáha deťom predškolského veku pochopiť jednotlivé témy stretnutí. Obsahom stretnutí sú témy: Darcovstvo krvi a propagácia Červeného kríža, Bezpečnosť na cestách, Dorotka prechladla, Dorotka si zlomila ruku, Dorotku bolí brucho, Dorotka si popálila prst, Dorotke tečie krv, Dorotka v prírode, Dorotka sa učí poskytovať prvú pomoc a realizujú sa hravou formou prostredníctvom hier, rozprávok a básní.


 

    Karneval na tému ZVIERATKÁ /všetky deti/ 

 

Klaun, Žonglovať, Juggles, Zábava                          13. 2. 2024

Tohtoročný karneval sa ponesie v téme zvierat. Tešíme sa na rôzne masky zvieratiek, ktoré v tento deň oživia našu materskú školu. Deti prídu v maskách už ráno do triedy. 

Ďakujeme. 


 

Ľudový Slávik /všetky deti/

 

Vták, Spievať, Hyip, Pobočka, List                               22. 2. 2024

V tento deň  deti materskej školy vystúpia pred svojimi kamarátmi s ľudovou piesňou, ktorú ich naučia mamky, tatkovia, babky, či dedkovia. Veľmi sa na vystúpenia tešíme a prosíme rodičov, aby v deň Ľudového Slávika ráno priniesli vytlačený text piesne, ktorú bude Vaše dieťa spievať.

Ďakujeme.