Aktuality

 

     Čo nás v mesiaci december čaká.

 

 

 

  Vianočné vystúpenie /lienková trieda/

 

     Zdarma fotografie o Kartu              1. 12. 2022 o 16:00 hod. 

 


 

  Mikuláš v materskej škole /všetky triedy/

    Zdarma fotografie o Vianočné detské darčeky staré                                                  7. 12. 2022 


 

 Divadlo - Od Ondreja do Vianoc /všetky triedy/

 

   Zdarma fotografie o Bábika údaje               8. 12. 2022 o 9:00 hod. 

      


 

 Knižnica - Zvedavý vianočný anjelik /lienková trieda/

 

   Zdarma fotografie o Svätý                  12. 12. 2022 o 10:00 hod. 

 

 


Vianočná dielnička /lienková trieda/

 

  Zdarma fotografie o Vianoce         13. 12. 2022 od 15:00 do 17:00 hod. 

 


 

  Vianočné vystúpenie  /mačičková trieda/

 

  Zdarma vektorová grafika o Vianoce                    14. 12. 2022 o 15:30 hod.

 


 

Rozbaľovanie vianočných darčekov  /všetky triedy/

 

  Zdarma fotografie o Darčeky                               19. 12. 2022 

 

 

 


Vianočné vinšovačky /lienková trieda/

 

  Zdarma fotografie o Borovicová šiška                           21. 12. 2022 

 

 


 Logopédia /prihlásené deti/

 

Zdarma vektorová grafika o Pery     štvrtok - každý párny týždeň do 15:30 hod. 

 


  

Výučba anglického jazyka /prihlásené deti/

 

Zdarma vektorová grafika o Union jack                      každú stredu o 14:45 hod.