Aktuality                 

                                                                      

 

     Čo nás v mesiaci marec čaká:

 

 

 

 

 

Ľudový Slávik - školské kolo /všetky triedy/

 

       Zdarma vektorová grafika o Vtáky                             1. 3. 2023  

Tri deti z každej triedy, vybrané porotou sa svojim spevom odprezentujú pred všetkými deťmi materskej školy.

                           


 

 Čarovné rozprávky  /lienková trieda/

 

    Zdarma ilustrácie o Kniha    celý mesiac od 12:00 do 12:30 hod.

 Prosím o nahlásenie záujmu triednym učiteľkám. 


 

Knižnica  /lienková a slniečková trieda/

 

     Zdarma vektorová grafika o Knihy               3. a 31. 3. lienky       22. 3. slniečka 

 


 

Chemická show /všetky triedy/

 

       Zdarma vektorová grafika o Polaroid                    15. 3. 2023 o 9:30 hod. 

 

Akcia je hradená rodičovským združením.


 

Rodičovské združenie na tému školskej zrelosti  /lienková a slniečková trieda/

         

 

     Zdarma vektorová grafika o Deti         15. 3. 2023 o 15:30 hod. 

 

 


 

Rozvojový program s psychologičkami /lienková a slniečková trieda/

 

       Zdarma ilustrácie o Škola     23., 27. a 29. 3. 2023  


 


 

Usmievanka - Veselé zvieratká  /všetky triedy/

         

 

     Tvorené s láskou pre deti - UsmievAnka         29. 3. 2023 o 9:30 hod. 

Akcia je hradená rodičovským združením.


 

Logopédia /prihlásené deti/

 

 

Zdarma vektorová grafika o Pery     štvrtok - každý párny týždeň do 15:30 hod. 

 


  

Výučba anglického jazyka /prihlásené deti/

 

Zdarma vektorová grafika o Union jack                      každú stredu o 14:45 hod.