Aktuality                 

                                                                      

 

    

Čo nás v mesiaci jún čaká?

 

 

 

Čarodejnícke  Deň detí v spolupráci s rodičmi /všetky deti/

                účasť detí v čarodejníckej maske

Rôznorodosť, Rovnosť, Deti, ŠkôlkaPrekladá sa na 25. 6.


 

Otvorená hodina anglického jazyka /mačičková trieda/

 

Union Jack, Vlajka, Zväzová Vlajka                  6. 6. 2024 o 15:30 

 

 


       

 

 Projekt Dorotka a jej priatelia - ukončenie  /mačičková trieda/

        Projekt Dorotka a jej priatelia je národným projektom Mládeže Slovenského Červeného kríža 

 

                                           7. 6. 2024

                 téma Dorotka sa učí poskytnúť prvú pomoc

 

Projekt je zameraný na výučbu prvej pomoci a prehĺbenie humanitného cítenia 5-6 ročných detí v materských školách. Stretnutia vedú vyškolení koordinátori so svojím teamom 1x do mesiaca a obsahom stretnutí je príbeh imaginárnej kamarátky Dorotky, ktorá pomáha škôlkarom pochopiť jednotlivé témy stretnutí, ktoré sú zamerané na starostlivosť a ochranu zdravia. Pomocou hier, rozprávok a básní sa deti učia ako ošetriť drobné poranenia, zlomeniny, popáleniny, bodnutie hmyzom, privolať pomoc, oboznamujú sa aj s darcovstvom krvi a poslaním Červeného kríža.

 

 


 

Kultúrne vystúpenie na Deň rodiny /lienková trieda/

 

Lienka, Červená, Odraz               Zrušené z dôvodu vysokej chorobnosti. 


 

Biofarma Zlatý Hýľ - Novačany /všetky deti/

 

Jahňacina, Ovečka, Milé, Farma, Zviera       

 

 AKCIA ZRUŠENÁ

 

 


 

Projekt včela v škole /všetky deti/

 

Včela Medonosná, Bee, Med, Icon                12. 6. 2024 o 9:30

 

Prednáška o včelách spojená s tvorivou dielňou. Vstupné 165€ hradí rodičovské združenie. 

 


 

Kultúrne vystúpenie na Deň rodiny spojené s rozlúčkou/medvedíková trieda/

 

Macko, Medveď, Miláčik, Láska                      12. 6. 2024 o 15:30

 

 


Kultúrne vystúpenie na Deň rodiny /slniečková trieda/

Slnko, Žltá, Špirála, Leto, Dizajn                13. 6. 2024 o 15:30

 


 

Rozlúčka s predškolákmi /mačičková trieda/

 

Zviera, Kresba, Mačka, Mačiatko                      19. 6. 2024 o 15:15

 


 

Návšteva knižnice  /mačičková trieda/

Dievča, Knihy, Stoh, Čítať, Stoh Kníh                21. 6. 2024 o 10:00

 


 

Týždeň detskej radosti  /všetky deti/

 

Deti, Kresba, Čmárať, Linky, Dievča                      24. - 28. 6. 2024 

Zábavné aktivity v dopoludnajších hodinách na školskom dvore.