Nikdy neporovnávajte vaše dieťa s ostatnými deťmi.

Nedá sa porovnať slnko a mesiac, pretože každé žiari vtedy, keď je jeho čas.

 

                              

 

ORGANIZAČNÝ HARMONOGRAM ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN 2023/2024

Materskej školy Polianska 4,  Košice

 

Žiadame rodičov, aby včas nahlásili záujem o materskú školu počas prázdnin triednym učiteľkám.

 

Prázdniny

Zátvor

Prevádzka

Náhradná MŠ

Jesenné

---------------------

30.10.2023 a 31. 10. 2023

--------------------------------

Vianočné

23.12.2023 – 07. 01. 2024

        --------------------------------

MŠ Obrancov mieru 20

Jarné

26. 2. 2024 –1. 3. 2024

--------------------------------

MŠ B. Němcovej 4 

Veľkonočné

28. 3. 2024 –2. 4. 2024

--------------------------------

        MŠ Park mládeže 4

Letné

1. 7. 2024 – 31. 7. 2024

--------------------------------

MŠ Park mládeže 4

 

--------------------------

         1. 8. 2024 – 30. 8. 2024

     --------------------------------
 

 

 

 

 

                                                                                            

Platby v MŠ Národný projekt POP 3 Poradenská činnosť 2023-2024 Poradenská činnosť 2022-2023 Poradenská činnosť 2021-2022 Ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie Informácie k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 Soľ nie je nad zlato Zdravý tanier Zásady zdravej výživy