p. riaditeľka Zdenka  

Profesijný rozvoj:

 

 Webináre: 

 

p.učiteľka Eva

Profesijný rozvoj:

Webináre:

 

p. zástupkyňa Inga

Profesijný rozvoj:

Webináre: 

 

p. učiteľka Marta

Profesijný rozvoj:

 Webináre: 

 

p. učiteľka Božka

Profesijný rozvoj:

Webináre:

 

p. učiteľka Viera

Profesijný rozvoj:

 

 Webináre:

 

p. učiteľka Marcelka

Profesijný rozvoj:

Webináre:

 

p. učiteľka Gabika

Profesijný rozvoj:

 

 Webináre: