p. riaditeľka Zdenka  

Profesijný rozvoj:

 

 Webináre a odborné semináre: 

 

 

 

p. zástupkyňa Inga

Profesijný rozvoj:

Webináre a odborné semináre: 

 

p. učiteľka Marta

Profesijný rozvoj:

 Webináre a odborné semináre: 

 

p. učiteľka Božka

Profesijný rozvoj:

Webináre a odborné semináre:

 

 

 

 

p. učiteľka Marcelka

Profesijný rozvoj:

Webináre a odborné semináre: