V tejto sekcii nájdete všetky informácie potrebné k nástupu dieťaťa do materskej školy. 

 

Čo priniesť do MŠ Adaptácia dieťaťa Usmernenie k prijímaniu detí.pdf Organizácia dňa.docx