V tejto sekcii nájdete všetky informácie potrebné k nástupu dieťaťa do materskej školy. 

 

Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy 2023-2024 Čo do MŠ priniesť Adaptácia dieťaťa Organizácia denných činností dňa