V tejto sekcii nájdete všetky informácie potrebné k nástupu dieťaťa do materskej školy. 

 

Adaptácia dieťaťa Usmernenie k prijímaniu detí Organizácia denných činností dňa Čo do MŠ priniesť